Škola - základ života !

Vitajte na našom webe

Testy -  príprava na Testovanie 9.Milí moji žiaci,
nezabudnite sa pripravovať na Testovanie 9 a  prijímacie pohovory... 
rátajte, rátajte, rátajte ! :-)

                                                 Vaša triedna učiteľka :)

 

Testovanie 9 - šk.rok 2018/2019

- termín testovania - 3.apríla 2019

- Matematika - 8:20-9:50 (90 minút) - 30 úloh

- Slovenský jazyk a literatúra - 10:35-11:45 (70 minút) - 30 úloh

 

Témy na opakovanie z matematiky:

1. Prirodzené čísla, racionálne čísla, celé čísla, reálne čísla

2. Priama a nepriama úmernosť, pomer a mierka

3. Percentá, promile

4. Uhly

5. Trojuholník, štvoruholníky, kruh a kružnica

6. Hranoly

7. Kombinatorika a pravdepodobnosť

8. Diagramy a grafy

9. Výrazy

10. Mocniny a odmocniny

11. Lineárne rovnice a nerovnice, slovné úlohy

12. Telesá

13. Pytagorova veta

14. Stredová a osová súmernosť

15. Funkcie

 

Novinky

31.03.2019 14:40

Marec 2019 TESTY

Termíny a testy: Zostáva nám...
31.03.2019 14:30

Otestuj sa

Otestuj sa pred Testovaním...
31.03.2019 11:07

TESTOVANIE 9

Zajtra - v pondelok...

Novinky

31.03.2019 14:40

Marec 2019 TESTY

Termíny a testy:

Zostáva nám pár dní, preto Vám dávam viac úlohy. Povieme si správne odpovede,

a zodpoviem a vysvetlím nejasné úlohy, s ktorými ste mali problém.

 

Na pondelok 01.04.2019 - všetky nasledujúce testy:

Zbierka úloh ISCED 2 MAT.docx (816,9 kB)

MAT9 - T1.pdf (329187)

MAT9 - T2.pdf (307429)

MAT9 - T3.pdf (482301)

MAT9 - T4.pdf (502903)

MAT9 - T5.pdf (385584)

MAT9 - T6.pdf (386871)

MAT9 - T7.pdf (336430)

 

 

Budeme už riešiť 10 úloh každý deň, Testovanie 9 je blízko:

Nácvičný monitor pre deviatakov 1.pdf (451635) - streda 13.3.2019 (01-10 úloha), štvrtok 14.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 2.pdf (530579) - piatok 15.3.2019 (01-10 úloha), pondelok 18.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 3.pdf (554888) - utorok 19.3.2019 (01-10 úloha), streda 20.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 4.pdf (616258) - štvrtok 21.3.2019 (01-10 úloha), piatok 22.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 5.pdf (588487) - pondelok 25.3.2019 (01-10 úloha), utorok 26.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 6.pdf (396279) - streda 27.3.2019 (01-10 úloha), štvrtok 28.3.2019 (11-20 úloha)
Nácvičný monitor pre deviatakov 7.pdf (406170) - piatok 29.3.2019 (01-20 úloha) - celý test


Správne odpovede k testom 1-7: výsledky.docx (81657)

 

Test z OA:

https://cloud5.edupage.org/cloud/ukazka_testu_z_MAT_pre_bilingvalne_studium.docx?z%3A%2F2vjjqEyCUnrHxd9khNP1qaWys7hsIwhUQmRIMP1SPQtjJBXHhdcaeT8aA759yR2

 

 

Pozri si prehľad matematiky a spýtaj sa, čo ešte treba vysvetliť:

Prehľad matematiky.pdf (1084122)

 

___________________________________________________________

 

Vyriešené testy:

MAT9 - 1.pdf (296299)

M9 - Príprava na Testovanie - test č. 10.pdf (758957)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.11.pdf (693041)

M9 - Príprava na Testovanie - test č. 12.pdf (611380)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.9.pdf (611247)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.8.pdf (606258)

M9 - Príprava na Testovanie -test č.7.pdf (698324)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.6.pdf (699983)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.5.docx (66218)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.4.docx (60744)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.3.docx (90059)

M9 - Príprava na Testovanie - test č. 2.docx (135784)

M9 - Príprava na Testovanie - test č.1.docx (25686)

 

20.2.2018 - TEST 9 - úlohy č.01-05
31.03.2019 11:07

TESTOVANIE 9

Zajtra - v pondelok 01.04.2019 - si prichystajte otázky,

ktoré z tém by ste ešte chceli zopakovať!!!

 

Témy na opakovanie z matematiky:

1. Prirodzené čísla, racionálne čísla, celé čísla, reálne čísla

2. Priama a nepriama úmernosť, pomer a mierka

3. Percentá, promile

4. Uhly

5. Trojuholník, štvoruholníky, kruh a kružnica

6. Hranoly

7. Kombinatorika a pravdepodobnosť

8. Diagramy a grafy

9. Výrazy

10. Mocniny a odmocniny

11. Lineárne rovnice a nerovnice, slovné úlohy

12. Telesá

13. Pytagorova veta

14. Stredová a osová súmernosť

15. Funkcie

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode